absolucorse

zdrowo odpoczywaj

Znaczenie wsparcia państwa i instytucji ponadpaństwowych w poszukiwaniach naukowych i w biznesie

5 lipca, 2018
Współczesny świat kładzie duży nacisk na rozwój najnowocześniejszych technologii. Większość ekonomistów twierdzi, że by w skali kraju gospodarka odpowiednio funkcjonowała, należy największą uwagę zwrócić na rozwój nauki, ponieważ to nowe badania oraz wiedza we współczesnym świecie przesądzają o konkurencyjności gospodarki w wyższym stopniu niż tematyka mająca bezpośredni wpływ na gospodarkę, jak przykładowo kursy walut.

powiększenie - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Problem polega na tym, iż naukowe badania (kliknij tutaj) ze swej natury są dość drogie. Jeśli do tego dodamy jeszcze tempo zmian, robi się niemały problem. Niemniej jednak rozwój nauki jest na tyle ważki, że wszystkie większe państwa przeznaczają dużą część swego przychodu właśnie na badania naukowe. Mało tego, nawet instytucje ponadnarodowe takie jak Wspólnota Europejska poświęcają na nie dużą część swojego budżetu. Jednak same badania (przejdź po tym linku) to za mało. Cóż bowiem z tego, że coś genialnego wymyślimy, i nawet będzie to mieć jakieś zastosowanie funkcjonalne, jeżeli nie opuści tenże wynalazek granic uczelni? Będzie to wtedy „sztuka dla sztuki”.

przekrój - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Nieodzowne więc jest, aby świat nauki spotkał się ze światem biznesu. Konieczne będą zatem takie działania informacyjne aby posiadacze firm zdali sobie sprawę z tego, że innowacje w biznesie są po prostu opłacalne. Oddziaływania administracji rządowej winny mieć charakter dwutorowy: z jednej strony informacyjny, z drugiej praktyczny. Niezbędne jest wspieranie przedsiębiorczości przy użyciu nowoczesnych technologii we wszystkich możliwych obszarach.

fotos - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Innowacje w biznesie nie muszą znaczyć od razu wyprodukowania jakiegoś zaawansowanego technicznie artykułu, może to być także użycie najnowocześniejszych technik (najlepiej krajowych) do polepszenia skuteczności przedsiębiorstwa. Oczywiście dobrze kiedy innowacje w biznesie są wprowadzeniem na rynek dowolnego wynalazku. Dobrym przykładem może być tu wynalazek Grafenu, który jest owocem polskiej nauki i jednocześnie przedsiębiorczości.Naukowiec musi spotkać się z kimś, kto wyprodukuje nowy artykuł na wielką skalę, z tej przyczyny tak istotne jest w takich przypadkach wspieranie przedsiębiorczości.

absolucorse

zdrowo odpoczywaj