absolucorse

zdrowo odpoczywaj

Znaczenie wsparcia państwa i instytucji ponadpaństwowych w poszukiwaniach naukowych i w biznesie

5 lipca, 2018
Współczesny świat kładzie duży nacisk na rozwój najnowocześniejszych technologii. Większość ekonomistów twierdzi, że by w skali kraju gospodarka odpowiednio funkcjonowała, należy największą uwagę zwrócić na rozwój nauki, ponieważ to nowe badania oraz wiedza we współczesnym świecie przesądzają o konkurencyjności gospodarki w wyższym stopniu niż tematyka mająca bezpośredni wpływ na gospodarkę, jak przykładowo kursy walut.

absolucorse

zdrowo odpoczywaj